TÖBB MINT FÉL MILLIÁRD FORINTBÓL ÚJULT MEG MOHÁCSON A SZEPESSY PARK
2019-06-20 15:02:24

Mohács Város Önkormányzata 532 708 248,- Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból a Baranya Megyei Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága közreműködésével valósította meg a „TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001” azonosító számú, „Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja” című projektjét.

Mohács Város Önkormányzata a városi környezet javítása érdekében megújította a Szepessy teret alkotó, meglévő belterületi közparkját. 

A projekt keretében sor került a Szepessy park zöldfelületi növényállományának rekonstrukciójára, futópálya, szabadtéri tornapálya és játszótér létesítésére, városi tanösvény, hűsölőpont és ivókút kialakítására, az építészeti örökség részét képező műtárgyak rekonstrukciójára, utcabútorok és a tanösvényhez szükséges táblák beszerzésére, elhelyezésére, járdafelújításra illetve új járda építésére, buszváró felújítására, a meglévő parkolók felújítására illetve új parkolók létesítésére, kerékpártárolók kiépítésére, energiatakarékos közvilágítás kialakítására, korszerűsítésére, kamera rendszer kiépítésére, sportterem felújítására és a szükséges felszerelések beszerzésére.

 

         a b c c

                      d f f h 

         i k l l

                              m n r

                                        Fejlesztés utáni állapot

 

Látványos fejlesztés a Szepessy parkban, 75%-on a felújítás
2018-12-03 13:59:26

Folyamatosak a munkálatok a Szepessy parkban. A parkban található szobrok rekonstrukciója folyamatban van, az ehhez szükséges állványozás is megtörténik. Haladnak az írtási, föld és sziklamunkák. Már folyik a síkalapozás, aljzatkészítés, hideg-és melegburkolatok és az útburkolat (alap és makadámburkolat), kőburkolat készítése. Szerelés alatt állnak a közműcsővezetékek, épületgépészeti csővezetékek és szerelvények. A villamossági munkálatok (elektromos energia ellátás, világítás, épületautomatika,-felügyelet, gyengeáram) is aktuális. Elkezdődtek a szabadidős létesítmények telepítése is.

 

                 59 60 61 62

                 63 64 65 66

                 67 68 69 70

                                                                    71 72

 

 

 

Féltávnál a parkfelújítás
2018-10-25 13:15:50

Elérte az 50%-os készültésgi szintet a Szepessy park felújítása. Tovább folytatódnak az építési munkálatok (csatorna, út, tanösvény, járda). Jól haladnak a kertészeti munkálatok, kialakításra kerül a hűsölőpont, tovább folytatódik a vízvezeték és ivókút kiépítése. Telepítésre kerül a közvilágításhoz kapcsolódó eszközök, valamint az emlékműhöz és hűsölőponthoz tartozó villamosság kiépítése. Telepítsére kerül kamerás megfigyelőrendszer is.

 

              51 52 53 54

              55 56 57 58

Zöld nap- zöld város. Helyi társadalmi akció
2018-10-23 11:50:44

Plakáthoz kapcsolódó játékok illetve képregény verseny

 

Didaktikus információ közvetítés plakátokon keresztül. A plakátok mindegyike 1-1 energiatakarékossági, környezetvédelmi tanácsot tartalmaz. A foglalkozások célcsoportjai a városbeli általános iskolai diákok. A foglalkozások és aktivizáló játékok a fent említett két témakörre épültek: „Plakátok” illetve „Képregény verseny” során szakképzett pedagógus vezetésével játékos formában, vizuális képek segítségével szerezhettek újabb ismereteket az általános iskola alsó tagozatos diákjai.

 

          43 44 45 46

 

          47 48 49 50

 

Elkezdődött a Szepessy park felújítása
2018-10-05 11:27:11

A projekthez kapcsolódó kivitelezési munkálatok 25%-os készültségi szintet mutatnak. folyamatban van a csatorna-, út-, járda építés, valamint a tanösvény kialakítása. elkezdődtek a kertészeti munkálatok, a hűsölőpont kialakítása és a vízvezeték, ivókutak kivitelezése.

 

              35 36 37 38

                         39 40 41 42

 

Gyűjtsünk együtt- szemléletformálási akció
2018-06-04 10:33:15

Közös szemétszedés a Szepessy parkban

 

Az akció rövid tartalma: a parkban a kivitelezési munkálatok megkezdését megelőzően – az ATT –ben foglaltaknak megfelelően – szemétszedési akció lebonyolítására került sor. A környezettudatos életforma gyakorlati népszerűsítését támogató soft tevékenység célcsoportját a környékbeli általános iskolai és gimnáziumi diákok, valamint azok oktatói képezték. A tevékenység keretében megvalósult a projekt célterületét képező – 25 375 m2 nagyságú - zöldfelület veszélyes illetve újrahasznosítható anyagoktól való megtisztítása. A hulladékokat a diákok zsákokba gyűjtötték, melyek elszállítása a célterületről megtörtént.

 

            13 14 15 16

            17 18 19 20

 

 

Kézműves játszóház az újrahasznosítás jegyében

 

A gyerekek a játszóház keretében szakképzett játszóházi koordinátorok közreműködésével kézműves foglalkozásokon vettek részt az újrahasznosítás jegyében (felhasznált anyagok: újrahasznosítható, szelektált hulladékok -PET palack, Tetra pak italos dobozok, tojástartók, stb.) A játszóházak, kézműves foglalkozások célcsoportjai: általános iskolai diákok.

 

         21 22 23 24

          25 26 27 28

 

 

Aktivizáló játékok

 

A gyermekek részvételével fenntartható viselkedésminták, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás népszerűsítése. A foglalkozások célcsoportjai az általános iskolai és gimnáziumi diákok. A foglalkozások és aktivizáló játékok két témakörre épültek: "Szelektív hulladékgyűjtés" illteve "Hulladék felhasználás és hasznosítás" című témakörökben szakképzett pedagógus részvételével szerezhettek újabb ismereteket az általános iskola felső tagozatos diákjai.

 

                              30 29 31

                      32 33 34

 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT A „MOHÁCS SZEPESSY TÉR ÉS KÖRNYÉKE ZÖLDTERÜLETI REHABILITÁCIÓJA” CÍMŰ PROJEKT
2017-08-15 14:06:00

Támogatásban részesült a Mohács Város Önkormányzata által a TOP támogatási rendszeréhez benyújtott „TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001” azonosító számú „Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja” című projekt. A fejlesztés 499 999 999 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (támogatási intenzitás: 100 %).

A projekt keretében a beavatkozással érintett fejlesztési területen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő infrastruktúraelemek megújítása és funkciókkal, különös tekintettel gazdaságélénkítő tevékenységgel való bővítése valósul meg. A projekt keretében sor kerül a Szepessy park zöldfelület növényállományának rekonstrukciójára, futópálya, szabadtéri tornapálya és játszótér létesítésére, városi tanösvény, testvérvárosok sétánya kialakítására, az építészeti örökség részét képező műtárgyak rekonstrukciójára, utcabútorok és a tanösvényhez szükséges táblák beszerzésére és elhelyezésére, járdafelújításra és új járda építésére, buszváró felújítására, hűsölőpont és ivókút kialakítására, a zöldterületet körülvevő önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítására, kerékpárforgalom biztosítására, meglévő parkolók felújítására és új parkolók létesítésére, kerékpártárolók kiépítésére, energiatakarékos közvilágítás kialakítására, korszerűsítésére, kamera rendszer kiépítésére, sportterem kialakítására és a szükséges felszerelésének beszerzésére.

Mohács Város Önkormányzata a városi környezet javítása érdekében újítja meg a Szepessy teret alkotó, meglévő belterületi közparkját. A felújítás célja a „zöldváros kialakítása” keretében javítani a település általános környezeti állapotát, hozzájárulva a település fenntartható fejlődési pályára állításához. A projekt környezet- és természetvédő módon hozzájárul a megépített infrastruktúra és a település működéséhez, elősegítve a lakosság megtartását és a város fenntartható fejlődését.

A projekt akcióterületi terve, költség-haszon elemzésének elkészítése, a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges műszaki tervek elkészítése, valamint közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban vannak. A projekt várhatóan 2018. december 31-én zárul.

A támogatási szerződés megkötésének napja: 2017. június 16.

 

           1 2 3 5

           5 7 7 8

           9 10 11 12

               Fejlesztés előtti állapot