Megjelent a projektről szóló sajtóközlemény
2017-08-15 14:06:00

2017 | 08 | 15.

 

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT A „MOHÁCS SZEPESSY TÉR ÉS KÖRNYÉKE ZÖLDTERÜLETI REHABILITÁCIÓJA” CÍMŰ PROJEKT

 

Támogatásban részesült a Mohács Város Önkormányzata által a TOP támogatási rendszeréhez benyújtott „TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001” azonosító számú „Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja” című projekt. A fejlesztés 499 999 999 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (támogatási intenzitás: 100 %).

 

A projekt keretében a beavatkozással érintett fejlesztési területen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő infrastruktúraelemek megújítása és funkciókkal, különös tekintettel gazdaságélénkítő tevékenységgel való bővítése valósul meg. A projekt keretében sor kerül a Szepessy park zöldfelület növényállományának rekonstrukciójára, futópálya, szabadtéri tornapálya és játszótér létesítésére, városi tanösvény, testvérvárosok sétánya kialakítására, az építészeti örökség részét képező műtárgyak rekonstrukciójára, utcabútorok és a tanösvényhez szükséges táblák beszerzésére és elhelyezésére, járdafelújításra és új járda építésére, buszváró felújítására, hűsölőpont és ivókút kialakítására, a zöldterületet körülvevő önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítására, kerékpárforgalom biztosítására, meglévő parkolók felújítására és új parkolók létesítésére, kerékpártárolók kiépítésére, energiatakarékos közvilágítás kialakítására, korszerűsítésére, kamera rendszer kiépítésére, sportterem kialakítására és a szükséges felszerelésének beszerzésére.

 

Mohács Város Önkormányzata a városi környezet javítása érdekében újítja meg a Szepessy teret alkotó, meglévő belterületi közparkját. A felújítás célja a „zöldváros kialakítása” keretében javítani a település általános környezeti állapotát, hozzájárulva a település fenntartható fejlődési pályára állításához. A projekt környezet- és természetvédő módon hozzájárul a megépített infrastruktúra és a település működéséhez, elősegítve a lakosság megtartását és a város fenntartható fejlődését.

 

A projekt akcióterületi terve, költség-haszon elemzésének elkészítése, a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges műszaki tervek elkészítése, valamint közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban vannak. A projekt várhatóan 2018. december 31-én zárul.

 

A támogatási szerződés megkötésének napja: 2017. június 16.