Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001

Pályázat címe: Mohács Szepessy tér és környéke zöldterületi rehabilitációja

Projekt összköltsége: 499.999.999. Ft

Támogatás összege: bruttó 499.999.999 Ft (intenzitás: 100%)

Támogató döntés dátuma: 2017.05.29.

Támogatási szerződés aláírásának a dátuma: 2017.06.16.

A projekt várható befejezésének a dátuma: 2018.12.31.

 

Előzmények:

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Mohács Város Önkormányzata TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00001 azonosító számon regisztrált, 2016.07.19. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a TOP-2.1.2-15 felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.29. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 499.999.999 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

A Projektről:

 

Mohács Város Önkormányzata a városi környezet javítása érdekében pályázati forrásból kívánja a Szepessy teret alkotó, meglévő belterületi közparkját megújítani. A felújítás célja a „zöldváros kialakítása” keretében javítani a település általános környezeti állapotát, hozzájárulva a település fenntartható fejlődési pályára állításához. A projekt környezet- és természetvédő módon hozzájárul a megépített infrastruktúra és a település működéséhez, elősegítve a lakosság megtartását és a város fenntartható fejlődését. Cél a beavatkozással érintett fejlesztési területen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő infrastruktúraelemek megújítása és funkciókkal, különös tekintettel gazdaságélénkítő tevékenységgel való bővítése.

 

A projektben a következő tevékenységek kerülnek megvalósításra:

 

· A park növényzetének egészségügyi és esztétikai felmérése, problémák kezelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, ápolási munkák,

· Városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása: futópálya, szabadtéri tornapálya (szabadtéri fitnesz ) és fedett fa építménnyel játszótér létesítése,

· Városi tanösvény kialakítása,

· Építészeti örökség részét képező műtárgyak rekonstrukciója,

· Zöldterület funkcióját összképét zavaró építmények, műtárgyak bontása,

· Kiemelt térburkolat kialakítása a parkban az átjárhatóság érdekében,

· Járdafelújítás és új építés,

· Utcabútorok, tanösvényhez szükséges táblák beszerzése és elhelyezése,

· Buszváró rekonstrukciója,

· Szabadtéri rekreációt segítő építmények: hűsölőpont és ivókút kialakítása,

· A zöldterületet körülvevő önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítása, kerékpárforgalom biztosítása,

· Meglevő parkolók megújítása, újak létrehozása,

· Kerékpártárolók kiépítése,

· Energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése,

· Kamera rendszer kiépítése,

· Profittermelő módon üzemeltetett sportterem kialakítása és a szükséges felszerelésének beszerzése.